Bogen om Haldagermagle

         3 beboere i Haldagermagle har igennem en del år arbejdet på en bog om Haldagermagle, byens historie,dens indbyggere, huse og gårde. Fortællinger om en tid, som er gået og hvordan
udviklingen har ændret byen og sammensætningen af indbyggere. Her er forordet fra bogen:

Forord

Denne bog er tænkt som en erindringsbog om en svunden tid i Haldagermagle. Tanken om en bog opstod allerede i 1997, men det blev først i 2006, at vi for alvor gik i gang. Vi har ladet beboere fortælle deres egen historie om dem selv, deres hus og hjem og vi har oplevet enstor opbakning og interesse fra de lokale beboere samt fraflyttere fra nær og fjern, med historier og billeder fra deres gemmer. Personer, som vi vidste, sad inde med stor viden, har vi besøgt for at få deres livshistorie.
Det er blevet til mange fornøjelige timer.

Materialet, som vi har fået stillet til rådighed, har vi bestræbt os på at være tro imod,
 vi tager dog forbehold for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne.

Ragnhild (Putte) Petersen, Olga M. Hansen, Karen Bjerre    

 

 

     Udgivelse af ”Haldager i glimt” d. 12/4 2008  

Ved en reception hos Susanne og Jan Haldagermaglevej 14, blev bogen udgivet og sat til salg til alle, som måtte have interesse i lokalhistorien omkring Haldagermagle. 


Olga, Putte og Karen beskrev den lange proces med indhentning af materiale og opbygningen 
af bogen. Mange lokale borgere var mødt op og glædede sig til at se resultatet.

Bogen er økonomisk blevet mulig ved støtte af Haldagermagle Bylaug samt fonde og private: Velux Fonden, Hårslev Sparekasse, Holsteinborg Fonden, Næstved Kommune, Den Lille Bikube, Nordea.

Bogen kan købes ved henvendelse til Olga Hansen, tlf.. 55 45 34 62 ­  Pris kr. 100,00 pr. stk

  • Karen, Olga, Ragnhild(Putte)
    fortæller om det store arbejde som de har lagt i udarbejdelse af bogen.

  • Interesserede og spændte lokale borgere

  • Bogen bliver studeret nøje under hyggeligt samvær med kaffe, vin og hjemmebag.

  • Tillykke med det flotte og fuldendte resultat.